ORL

Kada je potrebno otići na ORL pregled?

  • Ukoliko imate česte upale sinusa, bol u čeonom predelu
  • Ukoliko ste Vi ili Vaši bližnji primetili da Vam sluh slabi
  • Ukoliko imate bol u uhu
  • Ukoliko imate vrtoglavice i zanošenje
  • Ukoliko imate jak bol u grlu i česte upale
  • Ukoliko imate promuklost (naročito ukoliko promuklost traje duže od dve nedelje)
  • Ukoliko ste dugogodišnji pušač- zbog eventualnog ranog otkrivanja promena na glasnicama

ORL

Pregled specijaliste otorinolaringologije (za uho, grlo, nos)

Podrazumeva razgovor sa pacijentom o tegobama, prethodnim oboljenjima, hroničnim bolestima, uslovima života i rada. Potom se pristupa pregledu uha, ždrela, glasnica i nosa (otoskopija, faringoskopija,laringospkopija, rinoskopija) i eventualnom uzimanju briseva. Pregled je bezbolan, nije potrebna posebna priprema. Ukoliko lekar proceni da je potrebno, može uraditi dodatne preglede ili Vas uputiti na ciljanu dijanostiku. Donosi zaključno mišljenje o terapiji i kontroli.

Audiometrija

Audiometrija je bezbolna, neinvazivna dijagnostička procedura kojom se može proceniti postojanje i stepen oštećenja sluha. Radi se u zvučno izolovanoj kabini. Zahteva saradnju pacijenta, te ovo nije objektivna, već subjektivna metoda. Pacijent sluša tonove različite frekvencije (visine) koji se puštaju preko slušalica, a ispitanik pritisne taster za potvrdu da je čuo ton. Audiometrija se može raditi kod odraslih i kod školske dece. Može se raditi u sklopu sistematskog pregleda ili kod pacijenata sa već registrovanim oštećenjem sluha radi praćenja.

Timpanometrija

Timpanometrija je objektivan test ispitivanja funkcije srednjeg uha kojom se meri pritisak u šupljini srednjeg uva i pokretljivost bubnih opni. Ovim testom se ne procenjuje stanje sluha, već se utvrđuje ima li mikroperforacija bubne opne koje se ne mogu videti otoskopijom (posmatranjem bubne opne kroz spoljašnji slušni kanal pomoću otoskopa sa svetlom); da li ima sekreta(npr. zbog upale) u srednjem uhu (iza bubne opne), da li ima drugog patološkog sadržaja u srednjem uhu.

Pre timpanometrije lekar otoskopom proveri da li u slušnom kanalu ima stranih tela ili cerumena (masti). Zatim se u slušni kanal stavlja mala sonda sa zvučnikom, mikrofonom i kanalom za podešavanje pritiska. Meri se pomeranje bubne opne pri promeni pritiska i zvuka. Aparat ispisuje krivulju-timpanogram, koji pokazuje reakciju bubne opne i koja lekaru omogućava da da dijagnozu.

Priprema nije potrebna, pregled je bezbolan i kratko traje. Timpanometrija se ne može izvesti ukoliko se otoskopijom utvrdi probušena (perforirana) bubna opna.

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP