Neurologija

Kada je potrebno otići na neurološki pregled? U slučaju pojave simptoma:

 • Paraliza (oduzetost) ili pareza (slabost) udova
 • Delimičan ili potpun gubitak vida, suženje vidnog polja
 • Oduzetost polovine lica
 • Gubitak moći govora ili razumevanja
 • Slabost mišića (pareza), preterano umaranje
 • Jednostrani pad kapka
 • Gubitak osećaja u delu tela, trnjenje
 • Glavobolja
 • Vrtoglavice
 • Jutarnje povraćanje bez mučnine
 • Tremor (podrhtavanje ruku)
 • Smanjena budnost (somnolencija)
 • Slabljenje kognitivnih (umnih) sposobnosti
 • Pojava inkontinencije (nemogućnost zadržavanja mokrenja ili stolice)

Neurologija

Pregled specijaliste neurologije

Pregled specijaliste neurologije podrazumeva razgovor sa pacijentom o tegobama, toku bolesti, lečenjima: o hroničnim oboljenjima, o oboljenjima u porodici, kao i o uslovima života i rada i životnim navikama. Potom se radi kompletan neurološki pregled (neurološke probe, ispitivanje refleksa, senzibiliteta, kranijalnih nerava itd), nakon čega se donosi sud o potrebnim daljim dijagnostičkih procedurama ili terapiji.

Color doppler krvnih sudova vrata

Kada je potrebno raditi ultrazvuk karotida?

 • Nakon tranzitornog ishemijskog ataka (TIA)
 • Nakon cerebrovaskularnog insulta (moždanog udara)
 • Kod bolesnika sa sumnjom na ,,subclavia steal syndrome”
 • U slučaju pojave vrtoglavica i glavobolja
 • Kada imate dugotrajno povišen holesterol i trigliceride u krvi
Ultrazvuk krvnih sudova vrata je bezbolna i bezopasna metoda koja se može često ponavljati. Omogućava da se vidi širina krvnog suda, promene unutar krvnog suda(suženja, plakovi...), i da se blagovremeno reaguje u slučaju da ima promena koje mogu uzrokovati moždani udar.

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP