Kardiologija

Koje tegobe i znaci ukazuju da je potreban pregled kardiologa?

 • bol u sredogruđu (stezanje, pritisak), bol koji zrači u vilicu, levo rame, levu ruku
 • povišen krvni pritisak (140/90mmHg i više vrednosti)
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • brzo zamaranje
 • kolaps, vrtoglavice
 • oticanje potkolenica
 • poteškoće kada ležite na ravnom, da Vam je potrebno više jastuka za spavanje
 • uporan suv kašalj

Kardiologija

Pregled kardiologa

Pregled kardiologa obuhvata razgovor sa pacijentom o tegobama, uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju, fizikalni pregled (inspekcija, palpacija, auskultacija, merenje pritiska)

Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (RTG snimak, ERGO TEST, koronarografija….)

Traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže. Nije potrebna posebna priprema osim za određene testove.

EKG

EKG je skraćenica za elektrokardiogram, što je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se mogu otkriti različita oboljenja srca. Procedura traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah.

Radi se u ležaćem položaju, na krevetu, pacijent treba da obnažiti gornju polovinu tela. Zdravstveni radnik će Vam postaviti elektrode na kožu, na grudni koš, i iznad skočnih zglobova i zglobova ručja, prethodno će staviti gel ili tečnost na ta mesta. Zapis se beleži na monitoru i na EKG papiru. Tokom snimanja nemojte se pomerati niti pričati, zato što pokreti mogu uticati na kvalitet i tačnost EKG zapisa.

Priprema nije potrebna. Potrebno je naglasiti ukoliko uzimate bilo kakvu terapiju, jer može uticati na EKG zapis.

Nema opasnosti od strujnog udara prilikom snimanja EKG-a, s obzirom na to da elektrode ne emituju električnu energiju, nego samo registruju električnu srčanu aktivnost.

Ultrazvuk srca

Ehokardiografija, odnosno ultrazvuk srca je dijagnostička metoda kojom se vizuelizuju srčane strukture. Posmatra se kretanje zidova srca, njihova debljina i dimenzije, zalisci, a uz Color dopler tehniku i tok i brzina protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove.

Izvodi se aparatom sa posebnom sondom koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša, uz stavljanje specijanog gela. Metoda je neinvazivna, bezbolna, za njega nije neophodna posebna priprema, nema kontraindikacija, nema štetnih dejstava.

Šta sve može da se dijagnostikuje ultrazvukom srca: kardiomiopatije (bolesti srčanog mišića), bolesti zalistaka srca (regurgitacija-vraćanje krvi, prolaps, stenoza-suženje), perikardni izliv, urođene srčane mane, intrakardijalne promene (tumori i ciste perikarda i miokarda, krvni ugrušci u srcu).

Holter monitoring EKG-a

Postupak beleženja 24-časovnog zapisa električne srčane aktivnosti (EKG-a) pomoću malog uređaja sa baterijom, elektrokardiografa i elektroda koje se lepe na prednju stranu grudnog koša (ponekad je potrebno obrijati regiju radi sprovođenja procedure). Metoda je dobila ime po doktoru koji je izumeo, dr Normanu J. Holteru.

Sprovodi se kada se trenutnim merenjima ne može utvrditi postojanje poremećaja (arimtija i dr), a tegobe postoje, te se dužim posmatranjem srčane aktivnosti, može,,uhvatiti” period kada se događaju poremećaji srčane aktivnosti.

Pacijent vodi dnevnik značajnijih aktivnosti tokom nošenja Holtera (zapisuje vremenske odrednice kada je uzimao lekove, trčao, spavao, radio, vreme pojave tegoba..) radi što preciznije dijagnostike, da li je poremećaj vezan za određenu aktivnost.

Izuzetno je važno zabeležiti vreme pojave tegoba ukoliko ih bude.

Tokom nošenja Holtera, pacijent se ne sme kupati niti skidati elektrode.

Nakon 24h, medicinsko osoblje skida aparat, podaci se prenose u kompjuter i kardiolog analizira kompletan EKG zapis i utvrđuje postojanje poremećaja srčanog ritma, varijabilnost srčane frekvence, problem u sprovođenju impulsa, epizode ishemije (smanjenog ishranjivanja srčanog mišića), potom predlaže dalju terapijsku šemu ili neophodne preciznije dijagnostičke procedure.

Holter monitoring krvnog pritiska

24-časovni Holter krvnog pritiska je dijagnostička metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vremenskim razmacima (na 30 minuta) tokom 24 sata.Pacijent piše dnevnik aktivnosti koje je imao tokom nošenja Holtera (rad, spavanje, uzimanje lekova, tegobe, vežbanje itd). Izuzetno je važno zapisati i vreme tegoba i smetnji ukoliko se pojave.

Aparat je malih dimenzija, nosi se u torbici oko pojasa i povezan je sa manžetnom za merenje pritiska koja se postavlja oko nadlaktie. Aparat meri pritisak na 30 minuta tokom dana, i na 60 minuta tokom noći. Ne smete kvasiti uređaj, ne smete ga skidati, dakle tuširanje je dozvoljeno samo pre stavljanja i posle skidanja Holtera.

Nošenje Holtera je potrebno da se utvrdi srednja vrednost krvnog pritiska, da se proceni dinamika kretanja vrednosti krvnog pritiska u toku dana i noći, da li ima skokova; zatim zbog sumnje na fenomen,,belog mantila” (povišen pritisak samo u ordinaciji), radi procene efekata već uvedene terapije za pritisak itd.

Holter monitoring krvnog pritiska ne nosi sa sobom rizike, osim nelagodnosti pri pumpanju manžetne.

Ergometrija

Fizičko opterećenje (stres) čini da Vaše srce udara brže i jače, troši više kiseonika, tada se često mogu otkriti problemi sa srcem koji se uspešno kompenzuju u miru, kao što je angina pectoris.

Obično ergo test podrazumeva da hodate na traci za trčanje ili da vozite sobni bicikl, dok se posmatra EKG zapis i promene krvnog pritiska-imaćete zalepljene elektrode na grudni koš (gornja polovina tela je obnažena, poželjno i obrijana za osobe koje su izrazito maljave).

Test se predlaže od strane lekara, ukoliko imate simptome ili znake bolesti srčanih krvnih sudova ili aritmiju. Ovaj test je značajan za dijagnostiku, terapiju i za procenu efekta dosadašnje terapije ili procenu težine dijagnostikovanog oboljenja.

Rizici

Test je generalno bezbedan, komplikacije su retke.

Ono što se retko može dogoditi od komplikacija pri testiranju je sledeće:
 • sniženje krvnog pritiska, vrtoglavica, eventualno gubitak svesti-pritisak se vraća u normalu nakon odmora
 • aritmije-nestaju kratko nakon prestanka vežbanja/testa
 • srčani udar (infarkt miokarda) vrlo retko
Priprema za test

Poželjno je da ne pušite, ne pijete kafu i ne jedete obilne obroke neposredno pre testa, nemojte dolaziti potpuno praznog stomaka jer Vam može pozliti pri naporu.

Dogovorite se sa Vašim lekarom na vreme da li je potrebno preskočiti neke od lekova koje uzimate (npr.često se beta blokatori izostavljaju 2 dana pre testa-Bisoprolol, Byiol, Concor, Concor COR, Biprez, Tensec,Presolol, Corvitol..).

Ukoliko imate plućno oboljenje i koristite pumpicu, ponesite je sa sobom i naglasite medicinskom radniku da Vam može biti potrebno da uzmete dozu u slučaju poteškoća.

Ponesite sa sobom udobnu odeću i obuću (trenerka, patike), kako biste nesmetano mogli da obavite test. Nemojte mazati masne kreme i ulja na telo tog dana.

Vreme potrebno za testiranje obično je do sat vremena, uključujući vreme koje Vam je potrebno da se obučete i pripremite, sam ergo test traje do oko 15 minuta.

Pre testa ćete obaviti razgovor sa lekarom o Vašim tegobama, koliko ste u formi, kako bi se moglo proceniti koja je adekvatna mera opterećenja odnosno težina testa.

Tokom testa se držite za rukohvat trake za trčanje ili ručice sobnog bicikla radi balansa, test počinje laganim opterećenjem koje progresivno raste do dostizanja ciljanog opterećenja ili do uspostavljanja dijagnoze, što se procenjuje srčanom frekvencom, krvnim pritiskom i EKG zapisom.

Ukoliko osetite tegobe koje Vas sprečavaju da test nastavite obaveštavajte lekara o tome (bol u grudima, plitko disanje, malaksalost)

Ukoliko test pokaže dobar rezultat, možda Vam dalji testovi neće biti potrebni. Međutim, ukoliko se Vaše tegobe pogoršavaju, prijavite lekaru, može Vam predložiti dodatnu dijagnostiku.

Ukoliko se testom dijagnostikuje oboljenje, lekar će Vam predložiti terapijski plan.

Holter monitoring EKG-a

Postupak beleženja 24-časovnog zapisa električne srčane aktivnosti (EKG-a) pomoću malog uređaja sa baterijom, elektrokardiografa i elektroda koje se lepe na prednju stranu grudnog koša (ponekad je potrebno obrijati regiju radi sprovođenja procedure). Metoda je dobila ime po doktoru koji je izumeo,dr Normanu J. Holteru.

Sprovodi se kada se trenutnim merenjima ne može utvrditi postojanje poremećaja (aritmija i dr), a tegobe postoje , te se dužim posmatranjem srčane aktivnosti, može ,,uhvatiti” period kada se događaju poremećaji srčane aktivnosti.

Pacijent vodi dnevnik značajnijih aktivnosti tokom nošenja Holtera (zapisuje vremenske odrednice kada je uzimao lekove, trčao, spavao, radio, vreme pojave tegoba..) radi što preciznije dijagnostike, da li je poremećaj vezan za određenu aktivnost.

Izuzetno je važno zabeležiti vreme pojave tegoba ukoliko ih bude.

Tokom nošenja Holtera, pacijent se ne sme kupati niti skidati elektrode.

Nakon 24h, medicinsko osoblje skida aparat, podaci se prenose u kompjuter i kardiolog analizira kompletan EKG zapis i utvrđuje postojanje poremećaja srčanog ritma, varijabilnost srčane frekvence, problem u sprovođenju impulsa, epizode ishemije (smanjenog ishranjivanja srčanog mišića), potom predlaže dalju terapijsku šemu ili neophodne preciznije dijagnostičke procedure.

Holter monitoring krvnog pritiska

24-časovni Holter krvnog pritiska je dijagnostička metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vremenskim razmacima (na 30 minuta) tokom 24 sata.Pacijent piše dnevnik aktivnosti koje je imao tokom nošenja Holtera (rad, spavanje, uzimanje lekova, tegobe, vežbanje itd). Izuzetno je važno zapisati i vreme tegoba i smetnji ukoliko se pojave.

Aparat je malih dimenzija, nosi se u torbici oko pojasa i povezan je sa manžetnom za merenje pritiska koja se postavlja oko nadlaktice. Aparat meri pritisak na 30 minuta tokom dana, i na 60 minuta tokom noći. Ne sme se kvasiti uređaj, a ne treba ga ni skidati, dakle tuširanje je dozvoljeno pre stavljanja i posle skidanja Holtera.

Nošenje Holtera je potrebno da se utvrdi srednja vrednost krvnog pritiska, da se proceni promena vrednosti krvnog pritiska u toku dana i noći, da li ima skokova; zatim zbog sumnje na fenomen ,,belog mantila” (povišen pritisak samo u ordinaciji) , radi procene efekata već uvedene terapije za pritisak itd.

Holter monitoring krvnog pritiska ne nosi sa sobom rizike, osim nelagodnosti pri pumpanju manžetne.

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP