Pregled interniste sa EKG-om

Interna medicina se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem unutrašnjih bolesti (bolesti srca, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, pluća itd). Specijalista interne medicine prepoznaje i leči neoperativnim metodama, i sprečava nastanak bolesti unutrašnjih organa (srce, pluća, bubrezi itd). Od interne medicine se dalje granaju određene uže specijalnosti, kao što su:
Gastroenterologija, Kardiologija, Hematologija, Endokrinologija, Pulmologija, Imunologija, Reumatologija itd.

Interna medicina

Kada se treba obaviti internistički pregled?

  • Pri preoperativnoj pripremi
  • Kada imate nejasne simptome povezane sa više sistema organa: opšti umor i malaksalost, bolove u grudima, bolove u stomaku, osećaj gušenja, povišen šećer, povišen krvni pritisak itd.
  • Opšti redovni sistematski pregled kod pacijenata bez tegoba

Pregled interniste

Pregled interniste obuhvata razgovor sa pacijentom o tegobama, toku bolesti, lečenjima: o hroničnim oboljenjima i o oboljenjima u porodici, kao i o uslovima života i rada i životnim navikama. Potom se radi kompletan fizikalni pregled: inspekcija (posmatranje), auskultacija (slušanje stetoskopom pluća, srca..), perkusija i palpacija. Meri se krvni pirtisak i čita EKG ukoliko je indikovan.

Po završenom pregledu, odlučuje se o daljoj dijagnostici koju je potrebno preduzeti (laboratorijske analize, ultrazvuk itd.). Za pregled nije potrebna priprema.

Poželjno je na pregled poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju- izveštaje sa pregleda, otpusne liste, prethodne laboratorijske rezultate.

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP