Medicina rada

Medicina rada je danas sastavni deo organizovane zdravstvene delatnosti sa osnovnim zadatkom da zaštiti i unapredi zdravlje radnika. Endomed se svojim radom pridružuje nastojanjima da zdravlje radnika bude prioritet.

Medicina rada

Medicina rada je po definiciji multidisciplinarna delatnost koja teži da zaštiti i poboljša zdravlje radnika sprečavanjem i kontrolom profesionalnih bolesti i povreda na radu, da eliminiše profesionalne rizike i uslove na radu koji su opasni po zdravlje i sigurnost na radu.

Za svako radno mesto su Aktom o proceni rizika za firmu navedeni rizici po zdravlje kojima je radnik izložen, te stoga mora da ispunjava određene zdravstvene uslove radi maksimalne bezbednosti pri radu.

Medicina rada

Pored sprečavanja nastajanja profesionalnih bolesti, lečenja i savetovanja zdravstveni timovi „Endomeda“ pružaju našim pacijentima i mogućnost da u veoma kratkom roku i bez čekanja obave preglede za dobijanje lekarskih uverenja za upis u školu i na fakultete, za nošenje i držanje oružja, za upravljanje vozilom i motornim čamcem, za hraniteljstvo, državljanstvo, sportiste itd.

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP