Lekarski pregled za vozačku dozvolu

U našoj ustanovi možete obaviti pregled potreban za vozače amatere i profesionalne vozače, prema "Pravilniku o bližim zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila prve i druge grupe (vozači amateri i profesionalni vozači)".

Lekarska uverenja

Lekarski pregled za upravljanje motornim čamcem

U našoj ustanovi možete obaviti pregled potreban za dobijanje dozvole za upravljanje čamcem, prema "Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvenih sposobnosti lica ovlašćenih za upravljanje čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom".

Lekarski pregled za rečni brod (unutrašnja plovidba)

U našoj ustanovi možete obaviti potreban lekarskipregled prema "Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade brodova i drugih plovila unutrašnje plovidbe".

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Pregledi se obavljaju shodno "Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja" (Službeni glasnik 25/16 I 79/16).

Sa sobom poneti popunjen obrazac potpisan od izabranog lekara. Obrazac možete pronaći na sledećem linku: Preuzmite obrazac

Lekarsko uverenje za zaposlenje (prethodni) kao i periodični pregledi-za radna mesta sa povećanim rizikom

Prethodni pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007 i 93/2008)

 • Radna mesta sa povećanim rizikom zbog buke
 • Radna mesta sa povećanim rizikom zbog vibracija
 • Radna mesta na visini
 • Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi...)
 • Radna mesta sa srednje teškim ili teškim fizičkim radom
 • Radna mesta sa hemijskim štetnostima veštačke smole, gasovi i pare (prašina, ugljen monoksid), plastične mase, amino i nitro jedinjenja(farbari), alifatični i aliciklični ugljovodonici (nafta), veštačka đubriva
 • Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
 • Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
 • Radna mesta sa biološkim štetnostima (HIV, Hepatitis B I C..)

Lekarski pregled vida kod zaposlenih koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4 sata dnevno

Pregled vida za rad sa računarom se obavlja prema "Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu pri korišćenju opreme za rad sa ekranom" (Službeni glasnik RS 21/2009 i 1/2019).

Poslodavac je dužan da obezbedi pregled vida u intervalima ne dužim od 3 godine, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom najmanje 4h dnevno .

Pregled aparatom koji se zove ortorejter, vrši se procena oštrine vida.

Ispitanik tokom pregleda nosi svoje naočare za korekciju vida, ukoliko ih ima.

Ukoliko se kod zaposlenog uoči problem sa vidom , služba medicine rada obaveštava poslodavce koji je potom dužan da zaposlenog uputi na ciljani oftalmološki pregled (detaljniji pregled oka).

Lekarsko uverenje za rad u inostranstvu

Licencirana smo ustanova za izdavanje lekarskih uverenja za rad u inostranstvu (radna viza) za države:
Nemačka, Austrija, Bahrein,Kina, Češka, Slovačka, Grčka, Španija, Amerika, Italija i druge.

Lekarsko uverenje za državljanstvo

Licenciran smo ustanova za izdavanje lekarskog uverenja potrebnog za ostvarivanje prava na državljanstvo.

Lekarsko uverenje za opštu zdravstvenu sposobnost za sportske sudije, trenere, sportske kontrolore, rekreativce

Lekarsko uverenje za spasioce

Lekarski pregled za spasioce u našoj ustanovi se obavlja na osnovu "Pravilnika o obuci spasilaca na vodi" Spasilačkog saveza Srbije

Lekarsko uverenje za upis u srednju školu i na fakultet

Lekarsko uverenje za smeštaj u đački i studentski dom

Lekarsko uverenje za domski smeštaj odraslih i starih lica

Medicinska dokumentacija koju je potrebno doneti:

 1. Laboratorijska analiza krvi (test na sifilis - Wasserman / VDRL)
 2. Rendgenski snimak grudnog koša sa opisom (da pacijent ne boluje od tuberkuloze)
 3. (ukoliko doneste RTG snimak bez opisa, opisivanje snimka može obaviti lekar u našoj ustanovi uz popust od 10 % na redovnu cenu)
 4. Potvrda od infektologa da podnosilac zahteva ne boluje od infektivnih bolesti.
 5. Izveštaj psihijatra (pregled psihijatra se može obaviti u našoj ustanovi, uz popust od 10% na redovnu cenu)

Sa navedenim nalazima, lekar u našoj ustanovi popunjava propisani obrazac kojim se odobrava domski smeštaj.

Lekarsko uverenje za hraniteljstvo i starateljstvo

Lekarsko uverenje za promenu pola

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP