Kabineti za dijagnostiku

Vodeći uzroci smrti u našoj zemlji gotovo su isti kao i vodeći uzroci smrti u razvijenim delovima sveta: bolesti srca i krvnih sudova, maligni tumori, dijabetes opstruktivne bolesti pluća itd. Bolesti srca i krvnih sudova i maligniteti činili su i do tri četvrtine svih uzroka smrti u Srbiji. Zato je važno javiti se na preglede na vreme i preduprediti komplikacije bolesti, jer često ne daju značajne simptome.

Kabineti za dijagnostiku

Kabinet za kardiologiju sadrži ultrazvučni aparat , EKG i opremu za ERGO test kao i 24h Holter monitoring krvnog pritiska i EKG-a, što omogućava da se uradi sveobuhvatna dijagnostika za sve kardiološke tegobe na jednom mestu, u kratkom vremenskom periodu, i da se time skrati vreme čekanja do dobijanja adekvatne terapije.

U kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku imamo najsavremenije aparate koji omogućavaju vizuelizaciju struktura, njihovih oblika, veličine i prirode, toku krvi kroz veće krvne sudove. Obavlje se na savet lekara, nakon čega se uz druge savetovane rezultate, lakše dolazi do zaključka a onda i terapijskog protokola."

Zdravlje je najveće bogatstvo

Bilo da imate zdravstvene tegobe (povišen pritisak, aritmiju, stezanje u grudima, kašalj, bol) ili da želite da uradite preventivno preglede ili ultrazvučnu dijagnostiku, naši specijalisti Vam stoje na raspolaganju da svojim znanjem doprinesu unapređenju Vašeg zdravlja. Stanovništvo Srbije je zdravstveno opterećeno najviše hroničnim nezaraznim bolestima. Vodeći uzroci smrti u našoj zemlji gotovo su isti kao i vodeći uzroci smrti u razvijenim delovima sveta: bolesti srca i krvnih sudova, maligni tumori, dijabetes opstruktivne bolesti pluća itd. Javite se na vreme da dobijete adekvatne savete i da sprečite teške posledice po zdravlje u najvećoj mogućoj meri.

Endomed medicina rada

,,Endomed“ tim okuplja iskusne lekare i medicinske tehničare koji su uvek spremni da daju sve neophodne stručne savete i odgovore na pitanja radi očuvanja Vašeg zdravlja. Ustanova sa spektrom specijalnosti, jedni od retkih u regionu koji mogu pružiti usluge u oblasti medicine rada kao i mnogim drugim: kardiologija, pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, ginekologija, psihijatrija, urologija, neurologija itd.

TOP