specijalni paket

Specijalni Paket

Specijalni Paket

  • Opšti pregled + EKG
  • Ultrazvuk abdomena
  • Osnovna krvna slika sa leukocitnom formulom
  • Osnovna analiza urina
  • Provera glikemijske vrednosti
  • Osnovna antropometrija (provera telesne težine i visine, izračunavanje BMI + stručni savet za regulaciju BMI)