ponedeljak, 20 februara 2023 / Published in Akcija
Akcija Pregled hirurga i ultrazvuk abdomena
specijalni paket
ponedeljak, 20 februara 2023 / Published in Akcija
Specijalni Paket Opšti pregled + EKG Ultrazvuk abdomena Osnovna krvna slika sa leukocitnom formulom Osnovna analiza urina Provera glikemijske vrednosti Osnovna antropometrija (provera telesne težine i visine, izračunavanje BMI + stručni savet za regulaciju BMI)
ginekološki paket
ponedeljak, 20 februara 2023 / Published in Akcija
Ginekološki Paket Pregled Ultrazvuk Kolposkopija Papa test
ponedeljak, 23 januara 2023 / Published in Akcija
Endokrinološki pregled + ultrazvuk štitne žlezde – 5000 dinara. Dr Radmila Veličković
četvrtak, 29 septembra 2022 / Published in Akcija
Usluge kućnog lečenja doktora medicine i medicinske sestre u Vašem domu: opšti pregled lekara davanje prepisane terapije infuzija previjanje uzimanje krvi za laboratorijske analize plasiranje urinarnog katetera inhalacije uslužno korišćenje koncetratora
ponedeljak, 04 maja 2020 / Published in Novosti
Obaveštavamo vas da je ZZZR Endomed počeo sa redovnim radom. Za sada, radimo prethodne i periodične preglede radnika za firme, pojedinačne lekarske preglede pred zaposlenje, kao i sistematske preglede za vozače i brodove. Drugi specijalistički pregledi (kardiologija, endokrinologija, ginekologija itd.) moći će da se zakazuju po okončanju vanrednog stanja. Za sve informacije pozovite nas na
sreda, 08 aprila 2020 / Published in Novosti
Obaveštavamo vas da i u narednom periodu obavljamo preglede za radnike, pojedince i firme, koji moraju da rade i u ovim okolnostima. Poštujući sve zvanične preporuke Vlade RS, u  našoj ustanovi mogu se obaviti prethodni i periodični pregledi za radnike, kao i lekarski pregled pred zaposlenje, dok su specijalistički i svi drugi preventivni pregledi osim
sreda, 08 aprila 2020 / Published in Novosti
Коrоnа virus (CoV) pripаdа grupi virusа koji  pоd  еlекtrоnsкim miкrоsкоpom imајu оbliк кrunе lаt. corona (кrunа). Prvi put su izоlоvаni 1962. gоdinе kao prouzrokovači oboljenja sisara i ptica, a ovoj grupi virusa priparadaju i SARS i MERS virusi. Nоvi коrоnаvirus soj, SARS-CoV2  gеnеtsкi је usко pоvеzаn s virusоm SARS iz 2003. i tа dvа virusа imајu sličnе
TOP