Novo u Endomedu

Usluge kućnog lečenja doktora medicine i medicinske sestre u Vašem domu:

  • opšti pregled lekara
  • davanje prepisane terapije
  • infuzija
  • previjanje
  • uzimanje krvi za laboratorijske analize
  • plasiranje urinarnog katetera
  • inhalacije
  • uslužno korišćenje koncetratora