Endomed tim

Primarijus dr Vesna Bakić

specijalista medicine rada

Obrazovanje:
1987. g. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
2003. g. specijalistički ispit iz Medicine rada u Beogradu
Pohađala stručne kurseve: "Stres na radu", "Povrede na radu", "Zloupotreba alkohola i droga", "Profesionalne bolesti", "Kontrola tuberkuloze u Srbiji" i mnoge druge

Radno iskustvo:
1987-2003. lekar opšte prakse u Službi medicine rada u Bugojnu, Bosanskoj Gradiški, ZC Sveti Luka Smederevo
2003-2017. lekar specijalista medicine rada u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika u Domu Zdravlja Smederevo
od 2017.g. lekar specijalista medicine rada u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika ,,Endomed“ Smederevo
2010-2017.g. član komisije Organa za veštačenje za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održavanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
od 2011.g. stalni sudski veštak za oblast medicine rada po rešenju Ministarstva pravde
2013.god. načelnik Službe za zdravstv. zaštitu radnika D.Z.Smederevo
2013.god. dobitnik Zahvalnice Srpskog lekarskog društva
2014-2017.god. zamenik načelnika Službe za zdravstv. zaštitu radnika

Radovi i priznanja:
2013. g. dobitnik Zahvalnice Srpskog lekarskog društva (SLD)
Autor i koautor velikog broja stručnih radova iz oblasti medicine rada objavljenih u međunarodnom časopisu "Svet rada" i časopisu Braničevskog okruga "Acta Medica Semendria" od kojih su najistaknutiji: "Povreda na radu-da ili ne", "Najčešća respiratorna oboljenja radnika", "Značaj periodičnih pregleda u otkrivanju bolesti", "Zdravstvena stanja radnika", "Prethodni lekarski pregledi-prikaz tri slučaja", "Najčešća koštano-mišićna oboljenja kod radne populacije", "Glavobolje kod trovanja ugljen monoksidom" i mnogi drugi.
2021. g. dodeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspešan rad i objavljene pisane radove.

Dr Miodrag Rakočević

specijalista medicine rada

Dr Verica Ivković

doktor medicine

Obrazovanje:
1981. g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
1981-1983. god. lekar opšte prakse u Medicinskom centru Dubrovnika
1983. god. lekar u službi Hitne pomoći Korčule
1983-1991. god. lekar u Garnizonskoj ambulanti Kupari-Dubrovnik V.P. Kumbor
1996-2005. god. lekar u ZC ,,Sveti Luka“ Smederevo, Dom zdravlja, Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
2005-2017. god. lekar u Domu zdravlja Smederevo u Službi opšte medicine
1999-2017. god. lekar u ambulanti ,,Nova železara“
2018. god. počela da radi u Zavodu “Endomed medicina rada”

Dr Mirjana Ćirić

specijalista neuropsihijatrije

Obrazovanje:
1978.g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1987.g. završena specijalizacija iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
Od 1980.g. zaposlena u ZC Sveti Luka Smederevo
Od 1989.g. stalni sudski veštak

Posebna priznanja:
2011.g. proglašena od Srpskog lekarskog društva za najboljeg lekara

Natalija Đorović

socijalni radnik

Danijela Andrejević

psiholog

Dr Predrag Petrović Pega

specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Radi kao načelnik internog odeljenja u OB Smederevo

Dr Slavica Milanović

specijalista oftalmologije

Dr Suzana Bojić

specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterologije

Obrazovanje:
1999. g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2014. g. specijalizirala Internu medicinu
2016. g. subspecijalizirala gastroenterologiju, specijalistički rad na temu ,,Udruženost makrocitne anemije i bolesti gastrointestinalnog trakta“

Radno iskustvo:
2000-2007. g. lekar u Školskom dispanzeru ZC ,,Sveti Luka” u Smederevu
2011-2016. g. lekar na Internom odeljenju OB ,, Sveti Luka” Smederevo
Od 2016. g. lekar gastroenterolog u OB ,,Sveti Luka”Smederevo
Radi kao konsultant u ZZZR,,Endomed medicina rada” gde obavlja specijalističke gastroenterološke preglede, kolonoskopije i gastroskopije

Ostalo:
Naučni radovi na temu: dispepsija, inflamatorne bolesti creva, Helicobacter pylori infekcija i dr.

Dr Dragan Rudinac

lekar specijalista pneumoftiziologije

Obrazovanje:
1986. g. diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1995. g. specijalizirao pneumoftiziologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
1987-1995. g. lekar u Dispanzeru za plućne bolesti i tuberkulozu u okviru Doma zdravlja ZC ,,Sveti Luka”
Od 1995. g. lekar specijalista pneumoftiziologije u Opštoj bolnici ,,Sveti Luka” Smederevo (specijalističko-konsultativna služba)
Od 1.8.2018. god. konsultant u ZZZR ,,Endomed medicina rada”
U ,,Endomed”-u radi i preglede vezane za odvikavanje od pušenja

Radovi:
Pored brojnih stručnih predavanja, objavio u stručnim časopisima sledeće radove: Acta Medica Semendrica, 1999. god. „Racionalna upotreba antibiotika u lečenju infekcija respiracijskog sistema“, Acta Medica Semendrica, 1999. god. „Analiza produženog preživljavanja obolelih od karcinoma bronha“, Gerontološki zbornik, Podunavlje-Pomoravlje, 2001. god. „Neke bolesti pluća starijih osoba“.

Dr Slađan Zlatković

specijalista neurologije

Obrazovanje:
Specijalizacija - Klinika za neurologiju KCS, specijalistički ispit položio odličnom ocenom (2021.) Dopler ultrasonografija krvnih sudova - Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS (2013.) Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu (2010.)

Radno iskustvo:
2011. - 2021. lekar opšte prakse u SHMP Doma zdravlja Smederevo; klinički lekar na odeljenju onkologije i neurologije, Opšte bolnice Smederevo
2021.- specijalista neurologije, zaposlen u Opštoj bolnici Smederevo

Ostalo:
Članstvo: Lekarska komora Srbije, Srpsko lekarsko društvo, Društvo neurologa Srbije, Srpska liga za borbu protiv epilepsije, Radna grupa za MS Srbije, Evropska akademija neurologa (EAN), Internacionalna liga za borbu protiv epilepsije (ILAE), Društvo za poremećaje pokreta (MDS), Internacionalna asocijacija za glavobolje (IHS)

Dr Suzana Izqueirdo

specijalista ginekologije i akušerstva

Obrazovanje:
Završila Gimnaziju u Smedrevu.
1992. g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1996-2000. g. specijalizacija ginekologije i akušerstva

Radno iskustvo:
1992-2000. god. lekar u Opštoj bolnici Smederevo
2000-2005. god. specijalista ginekologije u Porodilištu u OB Smederevo
2005. god. specijalista ginekologije u Dispanzeru za žene u Domu zdravlja u Smederevu
U ZZZR „Endomed medicina rada“ obavlja kompletne ginekološke preglede, kolposkopiju i ginekološki ultrazvuk.

Dr Dragoljub Vukasović

specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Načelnik ortopedskog odeljenja u OB Smederevo

Dr Jelena Periera

specijalista psihijatrije

Dr Guillermo Izquierdo Pinedo

specijalista hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije i baromedicine

Obrazovanje:
Gimnazija u Limi (Peru)
1974. g. diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta Nacional Mayor de San Marcos u Peru
1976-1980. g. specijalizacija Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1991. g. subspecijalizacija vaskularne hirurgije
2000. g. subspecijalizacija baromedicine i obuka za Color Duplex ultrasonografiju

Radno iskustvo:
1981-1986. god. hirurg u OB Smederevo
1986-1992. god. hirurg u OB Doboj
Trenutno zaposlen u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicine u Beogradu i kao lekar konsultant u ZZZR „Endomed medicina rada“ obavlja preglede i Color Doppler krvnih sudova.

Dr Duško Stanojević

lekar specijalista urologije

Obrazovanje:
1973. g. završena Gimnazija Smederevo (prirodno-matematički smer)
1980. g. diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1988. g. završena specijalizacija iz oblasti urologije

Radno iskustvo:
- Lekar specijalista urologije u OB ,,Sveti Luka” Smederevo
- 1994-2019. načelnik odeljenja za urologiju u Opštoj bolnici ,,Sveti Luka” Smederevo
- Konsultant u ZZZR ,,Endomed medicina rada” gde obavlja kompletan urološki pregled (fizikalni pregled, ultrazvučni pregled urotrakta)

Ostalo:
Uspešno organizovao do sada 3 urološke sekcije na kojima je bio i predavač.

Dr Verica Pavlović

specijalista radiologije

Obrazovanje:
1986. g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1999. g. završena specijalizacija iz radiologije

Radno iskustvo:
Od 1988. g. stalno zaposlena u ZC Sveti Luka Smederevo gde od 1993.g. radi ultrazvučne preglede

Ostalo:
Supervizor u skrinigu za dojku u Smederevu

Milica Petrić

diplomirani psiholog

Obrazovanje:
2009-2013. g. Gimnazija Smederevska Palanka
2013-2018. g. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
2017-2018. g. volonter Centra za integriranje mladih (CIM)
2017. g. volonter APSART
2019. g. stručni saradnik u Lekart centru
2020. g. psiholog u Endomedu

Dr Bojana Dabović Radovanović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Svetlana Radojević

lekar specijalista psihijatrije

Dr Zoran Nikolić

lekar specijalista otorinolaringologije (ORL)

Dr Sandra Đurđević

specijalista higijene sa ekologijom

Obrazovanje:
2010. g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
2018. g. odbranjen specijalistički ispit iz higijene sa ekologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
2010-2013. g. lekar opšte prakse u Domu Zdravlja Bijelo Polje
2013-2018. g. specijalizant higijene sa ekologijom u Institutu za javno zdravlje Crne Gore
2018-2021. g. specijalista higijene sa ekologijom u Savetovalištu za ishranu u Institutu za javno zdravlje Crne Gore
U toku rada, 6 meseci radila kao načelnica odseka za bezbednost i ispravnost namirnica.

TOP