Endomed menadžment

Dr spec. Snežana Milojević

Direktor, specijalista medicine rada

Obrazovanje:
1993.g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
Od 1995.g. zaposlena u ZC Smederevo kao lekar u Medicini rada
Od 2006.g. specijalista Medicine rada u ZC Smederevo
2014-2016.g. načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu radnika u ZC Smederevo
Od 2017.g. direktor i osnivač ,,Endomed medicine rada“ Smederevo

Ostalo:
Autor i koautor više radova iz oblasti Medicine rada
Poseduje Licencu za zdravstvene preglede brodara (unutrašnja plovidba)
Sertifikovani predavač na obukama za Prvu pomoć

B.Sc. Management
Aleksandar Manić

Izvršni menadžer

Karijera:
Od 2009-2018. godine obavlja funkcije direktora , menadžera i licenciranog posrednika u osiguranju u Društvima za osiguranje i Posredovanje u osiguranju: “G Grupa”, “Konekta plus”, Wiener stadtische osiguranje, Triglav osiguranje A.D.O., Beograd i Generali osiguranje, Beograd.
Direktor “United Solutions” - Agencija za konsalting i menadžment, Smederevo 2009-2010. godina
Šef Regionalnog dopisništva i novinar urednik NOVOSTI, KOMPANIJA NOVOSTI, Beograd 2003-2009. godina

Preduzetnik – direktor: “AM Computers”, Smederevo 2000-2003. god.
Zamenik direktora i Menadžer prodaje Kompanija “JAS HOLDING, Smederevo 1995-2000. godina
Tehnički urednik i novinar fabričkog lista Metalurškog kombinata Smederevo “METKOS” kasnije “SARTID 1913” 1984-1995. godina.
Licenca NBS za posredovanje u osiguranju.

Struk.med. sestra Marina Ristić

Glavna sestra

Obrazovanje:
2012.g. diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu

Radno iskustvo:
2013-2017.g. zaposlena na odeljenju Ginekologije u OB Smederevo
od 2017.g. zaposlena u "Endomed medicina rada"

Dipl. pravnik Marko Stanković

Pravnik
TOP

Obaveštavamo vas da je ZZZR Endomed počeo  sa redovnim radom. Za sada, radimo prethodne i periodične preglede radnika za firme, pojedinačne lekarske preglede pred zaposlenje, kao i sistematske preglede za vozače i brodove.

Drugi specijalistički pregledi (kardiologija, endokrinologija, ginekologija itd.) moći će da se zakazuju po okončanju vanrednog stanja. Za sve informacije pozovite nas na 026 619 177 i 064 649 00 25.