Endomed menadžment

Dr spec. Snežana Milojević

Direktor, specijalista medicine rada

Obrazovanje:
1993.g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
Od 1995.g. zaposlena u ZC Smederevo kao lekar u Medicini rada
Od 2006.g. specijalista Medicine rada u ZC Smederevo
2014-2016.g. načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu radnika u ZC Smederevo
Od 2017.g. direktor i osnivač ,,Endomed medicine rada“ Smederevo

Ostalo:
Autor i koautor više radova iz oblasti Medicine rada
Poseduje Licencu za zdravstvene preglede brodara (unutrašnja plovidba)
Sertifikovani predavač na obukama za Prvu pomoć

Struk.med. sestra Jelena Trajković

Glavna sestra

Obrazovanje:
2012.g. diplomirala na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija-smer fizioterapeut u Ćupriji

Radno iskustvo:
2013-2017.g. zaposlena na Infektivnom odeljenju u OB Smederevo
od 2017.g. zaposlena u "Endomed medicina rada"

Struk.med. sestra Marina Ristić

Odgovorna sestra

Obrazovanje:
2012.g. diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu

Radno iskustvo:
2013-2017.g. zaposlena na odeljenju Ginekologije u OB Smederevo
od 2017.g. zaposlena u "Endomed medicina rada"

TOP